Dodatkowy licznik elektroniczny może być zamontowany bezpośrednio przy przyrządzie lub w szafie sterującej oddalonej od przyrządu.

Wskazania obu liczników ( mechanicznego i elektronicznego ) są takie same. Dodatkowy licznik elektroniczny umożliwia między innymi:

  • Sterowanie napędem elektrycznym przewijarki - po zaprogramowaniu określonej długości kabla np. 100 m napęd maszyny zwolni przed końcem np. przy 95 m i przy 100 m zatrzyma się.
  • Licznik może służyć do zliczania ilości i długości sumarycznej odcinków w określonym okresie czasowym np. na zmianę , na dzień itd.
  • Licznik elektroniczny może stanowić dodatkowy element kontrolny procesu przewijania

Poniżej - przykłady zastosowania.

  • Dodatkowy licznik elektroniczny_1
  • Dodatkowy licznik elektroniczny_2
  • Dodatkowy licznik elektroniczny_3
  • Dodatkowy licznik elektroniczny_4
  • Dodatkowy licznik elektroniczny_5