Nasze produkty

Urządzenia do pomiaru długości kabli, przewodów, lin, itp - legalizowane

Przyrząd do pomiaru długości przewodów TYP M-20

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA PRZYRZĄDU

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu M20 został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Dla ułatwienia pracy i przemieszczania przyrządu na wzdłuż  regału z przewodami oferujemy wersję M 20 na wózku.

Przyrząd do pomiaru długości przewodów TYP M32-U2

Przeznaczenie i zakres stosowania przyrządu

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu M32-U2 został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Przyrząd do pomiaru długości kabli i lin TYP M-40/M/U2

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu: M40-M-U2 został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się ręcznie kabel w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być zabudowane w mechanicznych urządzeniach do przewijania kabli, przewodów, rur, itp.

Przyrząd do pomiaru długości kabli i lin TYP M-40/M

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu M40-M został wykonany w celu pomiaru długości kabli, przewodów elektrycznych, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Przyrząd do pomiaru długości kabli i lin TYP M-60/M/U - uproszczony

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu: M60-M-U został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Przyrząd do pomiaru długości kabli i lin TYP M-60/M

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu: M60-M został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Przyrząd do pomiaru długości lin,kabli  TYP: M60-M-L

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu: M60-M-L został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur TYPU: M80-M

Przyrząd do pomiaru długości kabli, lin i rur typu: M80-M został wykonany w celu pomiaru długości kabli, lin i rur w magazynach i hurtowniach w/w wyrobów.

Urządzenie może być wykorzystywane jako samodzielny układ pomiarowy, przez który przeciąga się ręcznie kabel w celu odmierzenia żądanej długości, a także może być zabudowane w mechanicznych urządzeniach do przewijania bębnów kablowych.

Opcja dodatkowa do wszystkich przyrządów z licznikami mechanicznymi - wyposażenie w dodatkowy licznik elektroniczny

Dodatkowy licznik elektroniczny może być zamontowany bezpośrednio przy przyrządzie lub w szafie sterującej oddalonej od przyrządu.

Przyrząd służy do pomiaru długości drogi (np. przebiegu tras kablowych itp.).