Informujemy, że firma Przedsiębiorstwo ALPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP 5540388401, ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz przetwarza informacje

 • ze źródel publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu
 • pozyskanych w drodze indywidualnych akcji telemarketingowych i emailowych.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:
  Przedsiębiorstwo ALPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, NIP 5540388401, ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w szczególności:
  1. na podstawie art. 6 ust.1 lit.b) I lit.c) RODO w celu:
   • realizacji zamówienia
   • odpowiedzi na zapytania
   • archiwizacji
   • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwo ALPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,.tj.na podstawie art. 6 ust.1lit.f) RODO w celu:
   • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta
   • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych
   • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń
  3. na podstawie odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit.a) RODO w szczególności w celu:
   • analiz preferencji lub zainteresowań klienta, analiz oglądalności lub rozwoju świadczonych usług w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie przez Administratora danych z urządzeń, którymi się klient posługuje podczas korzystania ze strony internetowej (np.z komputera, urządzeń mobilnych).
    Na podstawie tworzonego profilu klienta Administrator może: (i) dostosować świadczone usługi do indywidualnych zainteresowań klienta lub (i) zaproponować spersonalizowaną ofertę. W wymienionych powyżej celach Administrator będzie przetwarzał dane dotyczące:
    1. ilości sprzedawanych towarów przez klienta oraz
    2. korzystania z informacji dostarczanych drogą elektroniczną (np.strona internetowa).
   • marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych
   • marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Przedsiębiorstwo ALPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Przedsiębiorstwo ALPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   • marketingu bezpośredniego opartego na analizie danych dotyczących np. przeglądanych podstron na stronie www.alplast.pl

    Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej, może być realizowany przez Przedsiębiorstwo ALPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. programów służących do automatycznego wysyłania e-maili).
 3. Administrator nie będzie przetwarzał szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 RODO.
 4. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie prze okres niezbędny do:
   • posprzedażowej obługi klintów (np. obługi reklamacji);
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Przedsiębiorstwo ALPLAST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   • wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych dla celów marketingu usług Administratora, dane będą przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy.
 5. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:
  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych osobowych
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych
  • prawo do przenoszenia danych osobowych
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  • prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie
  • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska I do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
 6. Z powyższych praw można skorzystać poprzez
  • kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Rynkowska 2, 85-503 Bydgoszcz.
 7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i emailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie wspólpracy bieżącej.
 8. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowcyh przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.